Hola!

Sóc Miquel Villanueva, un analista d'intel·ligència dedicat al marketing agroalimentari (CV). A LinkedIn tens més informació professional sobre mi, a Twitter pots veure quines coses compartisc i de vegades escric a Medium. El meu correu és hola seguit d'una arroba i el domini d'aquesta web; aquesta és la meua clau pública PGP.
M'interessen la política, la tecnologia, el rugby, el surf i la música.
Hello!

I'm Miquel Villanueva, an intelligence analyst working in agrifood marketing (CV). You will find more work related information about me in LinkedIn; you can also check what I share in Twitter and what -not so often- write in Medium. My email is hola followed by at and this website domain; this is my public PGP key.
I'm interested in politics, technology, rugby, surf and music.
¡Hola!

Soy Miquel Villanueva, un analista de inteligencia dedicado al marketing agroalimentario (CV). En LinkedIn tienes más información profesional sobre mí, en Twitter puedes ver qué cosas comparto y a veces escribo en Medium. Mi correo es hola seguido de una arroba y el dominio de esta web; esta es mi clave pública PGP.
Me interesan la política, la tecnología, el rugby, el surf y la música.